Data

Projek-projek ARBA Foundation adalah berteraskan analisa data & dapatan penyelidikan. Ini penting agar akar permasalahan dikenalpasti dengan tepat dan projek-projek yang dibangunkan dapat memenuhi keperluan kumpulan sasaran.

Dana

Bagi merealisasikan projek yang telah dirangka, platform kutipan dana digital dibangunkan agar dana sumbangan daripada individu, institusi, entiti perniagaan dan sektor korporat dapat diurusakan dengan telus dan amanah.

Projek

Projek-projek ARBA Foundation dilaksanakan dengan kerjasama institusi penyelidikan seperti universiti dan organisasi masyarakat setempat dalam usaha mengukur dan menghasilkan impak sosial yang disasarkan.

Projek Susu Ibu

Ramai bayi miskin terpaksa minum air kosong & susu pekat manis yang dicairkan. Ini berbahaya. Sepatutnya bayi minum susu ibu.

Projek Adiwira

Perkembangan kognitif dan imaginasi kanak-kanak mempunyai potensi sangat luar biasa, luas tanpa sempadan. Aktiviti membacakan buku kepada kanak-kanak adalah salah satu kaedah untuk meningkatkan keupayaan mereka memahami sesuatu, melatih kebolehan berfikir dan mencambahkan kreativiti.
Ramai-ramai kanak-kanak dalam kalangan keluarga berpendapatan rendah tidak mendapat peluang ini. Mereka perlu dibantu.